skip to Main Content
info@pietoudolfcollection.com
 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder: de eigenaar: Green Elite Collection h.o. Piet Oudolf Collection
  – gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  – u: de gebruiker (bezoeker) van de website; www.pietoudolfcollection.com
  – de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 1. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 1. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 1. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
 1. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever of de respectievelijke eigenaar van de data.

Alle rechten voorbehouden.

Indien u meent aanspraken te kunnen maken op rechten inzake foto’s van deze website, kunt u contact opnemen met info@greenelitecollection.com

Ontdek nu nieuw tuinplezier met de Piet Oudolf Collection

Back To Top